altA gépjárműadóban figyelemmel az Alkotmánybíróság döntésére, a visszaélések korlátozása és a bevétel-csökkenés elkerülése érdekében korlátozottá válik a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjármű-adómentesség.
2007. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő 1 személygépkocsi mentes az adó alól. Azonban, ha a fenti feltétel fennáll, az adóalany akkor is csak abban az esetben mentesül az adó megfizetése alól, ha gépjárművének teljesítménye nem éri el 100 kilowattot, továbbá az nem személytaxiként üzemel.

2011. január 1-től az üzembentartó is (nemcsak a tulajdonos) mentesül a gépjárműadó alól, ha ő a súlyos mozgáskorlátozott, vagyis a mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárműre igényelhető adókedvezmény. Ugyanezen időponttól az adómentesség 12.000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni.

Hivatkozás: 1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról

Az információk a civileket rendszeresen információval támogató Bernáthné Székely Julianna szakértőtől, rehabilitációs gazdasági menedzsertől származnak.

A gépjárműadó bevalláshoz szükséges nyomtatvány innen tölthető le.